Damnov 30

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Damnov (Římskokatolická církev)
Místo: 
Janov (Johannesdorf)
Původní nadpis: 
XV.
Obsah
Obsah: 

Údaj na deskách se neshoduje se skutečnou datací matriky.
Od roku 1942 se do ní nezapisovalo.
fol. 1 - 8: oddaní
6 nečísl. fol.: index