Cheb-sv. Mikuláš 195

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Cheb - sv. Mikuláš (Římskokatolická církev)
Místo: 
Podhrad (Pograth, Pograt)
Původní nadpis: 
H.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 1 - 49: oddaní
16 nečísl. fol.: index