Aš-Mikulov 01

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Aš - Mikulov (Římskokatolická církev)
Místo: 
Aš (Asch), Doubrava (Grün), Hranice (Rossbach), Nebesa (Himmelreich), Újezd (Mähring), Vernéřov (Wernersreuth)
Obsah
Obsah: 

Foliace matriky provedena nově; původně pouze paginace
Matrika dříve v archivu označena Aš - Mikulov 32
Upozornění administrátora, že na konci matriky naleznou jeho nástupci poučení o tom, že mohou zaopatřovat v případě nemoci i nekatolíky podle katolického ritu (příslušné poučení však chybí!) = fol. 1v

Poznámka o započetí matriky 9. 10. 1731 = fol. 2v

Poučení administrátorovi kaple o jeho liturgických povinnostech = fol. 3r - 4v

Barevné vyobrazení sv. Mikuláše, biskupa a vyznavače = fol. 5r

Barevné vyobrazení erbu Zedtwitzů a Hertenbergů = fol. 6r

Historie kaple Sv. Mikuláše v Aši do r. 1733; chronologicky řazený přehled peněžních milodarů na zádušní modlitby v l. 1731 - 1736 = fol. 18r - 23v; fol. 32v (pag. 1 - 52)

Zápisy o udílení svátosti posledního pomazání osobám z Aše a okolí v l. 1734 - 1766 = fol. 44v - 45v (pag. 76 - 78)

Záznamy o přestupech na katolickou víru z l. 1724 - 1827 = fol. 86r - 90r (pag. 157 - 165)

Údaje o počtech osob, které vykonaly svátost sv. přijímání a zpovědi v jednotlivých dnech, letech a měsících mezi l. 1722 - 1745 = fol. 91r - 109r (pag. 167 - 203)

Soupis inventáře kaple r. 1731 = fol. 109v - 111r (pag. 204 - 207)

Záznamy o darech kapli z l. 1731 - 1819 = fol. 111r - 113v (pag. 207 - 212)

Přepisy korespondence v záležitostech zejména příjmů kaple (mezi řezenskou konzistoří, vrchností, administrátorem kaple aj.) z l. 1704 - 1743 = fol. 114r - 123r (pag. 213 - 231)

Záznamy o darech kapli z l. 1820 - 1830 = fol. 124r - 124v (pag. 233 - 234)

Údaje o počtech osob, které vykonaly svátost sv. přijímání a zpovědi v jednotlivých dnech, letech a měsících mezi l. 1745 - 1784; mezitím ojedinělé zápisy o křtech a sňatcích; dále o darech kapli = fol. 132r - 151r (pag. 289 - 296)

Dějiny kaple a katolické farní správy v Aši 1722 - 1820 = fol. 152r -155v (pag. 297 - 305)

O sloužených zádušních mších a příjmech z nich; o příjmech z církevních nadací z l. 1794 - 1830 = fol. 156r - 160r (pag. 297 - 305)

Počty pokřtěných, oddaných, zemřelých, udělených svátostí sv. přijímání, posledního pomazání v l. 1777 - 1787 = fol. 169v - 170r (pag. 324 - 325)