Aš-evangelická 59

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Aš - evangelická (Evangelická církev - německá)
Místo: 
Aš (Asch)
Původní nadpis: 
Asch
Obsah
Obsah: 

Matrika vedena pro Aš; obsahuje též záznamy sňatků osob, pocházejících z jiných lokalit v rámci farního obvodu i mimo něj

Index nově ofoliován; A - Z = fol. 405 - 431
Foliace do fol. 404 původní; 405 - 431 nová fol.
Po foliu 70 následuje fol. 70a