Místo: Chotěšov (Koteschau, Kotěšov), Kunkovice (Kunkowitz),...
Datace: 1859-1892 +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Velhartice 31

 
   
/ 0