Místo: Bezděkov (Besdiekau), Březina (Bschesina), Kříše (Krisch),...
Datace: 1830-1845 +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Stupno 12

 
   
/ 0