Místo: Bezděkov (Besdiekau), Březina (Bschesina), Kříše (Krisch),...
Datace: 1789-1830 oo
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Stupno 07

 
   
/ 0