Místo: Bezděkov (Besdiekau), Březina (Bschesina), Kříše (Krisch),...
Datace: 1835-1844 *
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Stupno 04

 
   
/ 0