Místo: Kolvín (Kolwin), Padrť (Padert), Skořice (Skorschitz),...
Datace: 1869-1895 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Skořice 18

 
   
/ 0