Místo: Kolvín (Kolwin), Padrť (Padert), Skořice (Skorschitz),...
Datace: 1840-1863 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Skořice 14

 
   
/ 0