Místo: Kolvín (Kolwin), Padrť (Padert), Skořice (Skorschitz),...
Datace: 1795-1840 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Skořice 13

 
   
/ 0