Místo: Částkov (Caskau), Dolejší Těšov (Unter Teschau, Dolní Těšov...
Datace: 1881-1927 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Petrovice 46

 
   
/ 0