NA Praha, AZK, inv. č. 2543

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
2543
Podrobný popis: 
Záznam k počátkům úcty k P. Marii Taxenské a její kapli.
Poznámka: 
spis AZK inv.č. 2543, fasc. 5, č. 535, kart. 7

Vertical Tabs