NA Praha, AZK, inv. č. 2543

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
2543
Podrobný popis: 
Plány novostavby kláštera augustiniánů bosých v Taxe v Bavorsku, seznam pobožností k zázračnému obrazu P. Marie.
Poznámka: 
spis AZK inv.č. 2543, fasc. 5, č. 534, kart. 7

Vertical Tabs