NA Praha, AZK, inv. č. 2540

Fond: 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 1115-1820
Inv. č.: 
2540
Podrobný popis: 
P. Serenus /a S. Guillelmo/ z bavorského konventu augustiniánů bosých v Taxe píše P. Egidiovi a S. Johanne Baptista stran záležitosti konventu i řádu.
Poznámka: 
spis AZK inv.č. 2540, fasc. 2, č. 210, kart. 6

Vertical Tabs