NA Praha, ML, kart. 91

Fond: 
Staré militare, Praha, 1527-1748
Signatura: 
kart. 91
Podrobný popis: 
Colloredo české komoře. Aby vojenské potřeby zhotovené Zanettim ve strašickém hamru pro arciknížete Leopolda Viléma byly ihned dopraveny do Prahy. Nařízení platí také o kusech na Karlštejně.

Vertical Tabs