NA Praha, ML, kart. 90

Fond: 
Staré militare, Praha, 1527-1748
Signatura: 
kart. 90
Podrobný popis: 
Vojenská kancelář arciknížete české komoře. Arcikníže Leopold Vilém rozhodl, že koule a další vojenské předměty zhotovené ve Strašicích mají být dopraveny k armádě. Staré kusy z Karlštejna a Zvíkova budou dopraveny do pražské zbrojnice a nahrazeny novými.

Vertical Tabs