Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1663

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarium des Ritter Guths Zabielitz de 9. 9bris 1663
Obsah
Obsah / Regest: 

Záběhlice, statek. Soupis poddaných a jejich platů, činže z luk, chmelnic. Naturální dávky a roboty. Sumář. Popis statku.

Poznámka: 
Záznam o zřízení urbáře Antonínem Steinbachem, vrchním hejtmanem statků vévody Saského Julia Jindřicha, a o jeho překladu z češtiny do německého jazyka. Na začátku zápisy k historii statku od roku 1648.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 191