Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
červená kniha

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Beschreibung der Hochfürstlich Marggraf. Baadischen Acht Herrschafften undt Ambter in Königreich Böhaimb…das Rothe Buch .. Anno 1705
Obsah
Obsah / Regest: 

Ostrov, Toužim, Údrč, Brložec, Podbořany, Děpoltice, Haunštejn, Měděnec, panství. Popis osmi panství. Soupis poddaných a úročních platů, činží, naturálních dávek, roboty. Tabulky o počtu poddaných v jednotlivých lokalitách uvádějící počet sedláků, domkařů, podruhů, poče mužů, žen, synů, dcer, vdovců vdov. Tabulky o výnosu jednotlivých panství. Na konci celkový sumář o výnosu všech osmi panství.

Poznámka: 
Kniha vznikla za vrchního hejtmana Johana Kryštofa Langera. U Horního hradu se neuvádí ves, Schloss, šlo tedy o poddané sídlící v podhradí.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 137