Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
nedatován, asi z roku 1651

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Žlutice, panství. Soupis poddaných a úročních platů, platy za radnici. Naturálních dávky a robota. Za každou vsí sumáře, na konci celkový sumář ve formě tabulky. Na začátku knihy popis lesů a kostelů, na konci popis dvorů.

Poznámka: 
V městě Žluticích 106 osedlých. Dvory ve Žluticích, Víska, Pšovský, Štědrý, Týnišťský, Hradec. V popisu četné pomístní názvy.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 208