Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1772

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Consignation was ie[de]r in Märken und Dörffern befindliche [U]nterthan an Dominical Gr[und]ten Genüße [un]d der Hofen [g]nädigsten Obrigkeit a[n] Geldt zu zinnßen Schuldig ist De Anno 1772
Obsah
Obsah / Regest: 

Toužim, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Uvedená čísla domů. Za každou lokalitou sumář.

Poznámka: 
Za každou lokalitou podpis hospodářského ředitele Josefa Antonína Steina.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 187