Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1772

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Herrschaft Theußing URBARIUM auf alleshöchst Landteß Fürstlichen Befehl Verfasset und Beschrieben Im Jahr Anno 1772.
Obsah
Obsah / Regest: 

Toužim, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Naturální dávky a roboty. Platy za svobodu z mlýnů. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Fol. 1-4 konfirmace privilegií pro Toužim od Augusta markrabí Bádenského dato 22.11.1766 Rastatt. Zápis o každé lokalitě podepsán hospodářským ředitelem Josefem Antonínem Steinem.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 186