Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
přípisky z let 1641 -1670

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
VRBARIVM Der Herrschafft Teüssing De Anno 1638.
Obsah
Obsah / Regest: 

Toužim, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Naturální dávky a roboty. Za každou lokalitou sumář a popis údaji o okolí. Na fol. 130 -132 celkový sumář k urbáři i k popisu.

Poznámka: 
Fol. 10 seznam trhů v Toužimi, fol. 16 záznam o požáru v Toužimi 1619 a 1652, fol. 17-19 instrukce pro vrchního hejtmana Antonína Steinbacha z roce 1652, fol. 19 složení městské rady v Toužimi, fol 128 záznam o prodeji vsi Číhaná v roce 1642 Leonadu Vilémovi ze Steindorfu, fol. 323-326 záznam pro paměť "Memorial" týkající se práv městeček a cejchů.
Literatura: 
Jan Ryba, Urbáře a pozemkové knihy panství Toužim v druhé polovině 16. a první polovině 17. století, rigorozní práce, Praha (UK) 1979, str. 86-91
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 185