Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1662

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Vrbarivm beeder gütter Purschau und Uschau de Anno 1662
Obsah
Obsah / Regest: 

Pořejov-Úšava, statek. Soupis lokality, jednotlivých poddaných s udáním ročních platů. Soupis naturálních dávek a roboty. Poplatky za sběr chrastí v lese. Daně židů za ochranu. Na konci lokalit sumáře.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 149