Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1552

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urber oder Haubt Register bestenndigen fallenndenn und Steigenndenn denn Jerlichen Einab unn Einkummenns Gemeiner Stadt Tachaw unnd derselbenn zugehorigen Dörffern und unnterhanen so aufs Rathaus unnd annderswo gefellet unnd gereicht wirdt.
Obsah
Obsah / Regest: 

Tachov, město. Daně, činže. Soupis měšťanů a poddaných, kteří odvádějí úroční platy městu a kostelu. Soupis naturálních dávek.

Literatura: 
Jindřich Vacek, Spor tachovských s Husmanem v třicetileté válce. Sborník Pedagogického institutu v Plzni, dějepis a zeměpis III, s. 7-12
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 167