Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
řečený světlemodrý

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Vrbarium das Lichtblau benamste über die Herrschaft Tachau de Anno 1666.
Obsah
Obsah / Regest: 

Tachov, panství. Popis panství a hospodářských zařízení k němu přináležejících. Soupis úročních platů. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Na konci urbáře připojen index.
Literatura: 
Jindřich Vacek, Dominikální poddání v lesních vsích panství tachovského v 17-19. stol. Sborník pedagogické fakulty v Plzni, marxismus-leninismus a dějepis VI, s. 33-38
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 174