Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
současný opis

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarium. Uber die noch zur Herrschafft und Schloß Tachaw gehörigen unuerkaufften Stukh und Güetter, sambt … Herrschaften Unterthanen … verfertiget Im Monat Decembri Anno 1607.
Obsah
Obsah / Regest: 

Tachov, panství. Popis panství a hospodářského zařízení s jejich daňovým zatížením. Soupis poddaných a úročních platů. Soupis naturáních dávek a robot. Údaje o výměře obilí. Popis zemské hranice.

Poznámka: 
Urbář sepsán 22.12.1607. Na konci podpisy a pečeti přitištěné pod krytem papíru Hanuše ze Stahlen, Blocka z Blockheimu a Wilhelma Gelba.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 173