Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
řečený zelený

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarium. Uber die noch Zur Herrschafft undt Schloß Tachau gehörigen Unverkauften Stueckh und Güetter, sambt … Herrschaften Unterthanen … Verfertiget im Monath Decembri Anno 1607.
Obsah
Obsah / Regest: 

Tachov, panství. Popis panství a hospodářského zařízení s jejich daňovým zatížením. Soupis poddaných a úročních platů. Soupis naturáních dávek a robot. Údaje o výměře obilí. Popis zemské hranice.

Poznámka: 
Opisy listin z let 1548-1612 týkající se úprav daňového zatížení. Na konci urbáře maliorační rejstřík se soupisy vesnic a poddaných. Informace z městských a pozemkových knih s daněmi. Záznamy o prodeji dřívějších manských statků.
Literatura: 
Jindřich Vacek, Dva předbělohorské urbáře panství tachovského. Sborník vyšší Pedagogoské školy v Plzni, marxismus-leninismus a dějepis - zeměpis I, s. 3-38
Jindřich Vacek, Dominikální poddaní v lesních vsích tachovského panství. Sborník vyšší Pedagogoské školy v Plzni, marxismus-leninismus a dějepis - zeměpis I, s. 3-38I, s. 33-38
Gustav Hofmann, Privilegia poddanských obcí na tachovsku, MZK XVII, 1981, s.141
Jindřich Vacek, Skladba šlechtické stavovské společnosti Plzeňského kraje v pvní polovině 17. stol, MZK XIX, 1983, s. 97-98
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 172