Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
současný opis urbáře 168 z roku 1555

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbary Register aller jerhlicher silber Zinsenn auch Wigender und vallend Nutzungenn der Herrschafft Tachaw 1555
Obsah
Obsah / Regest: 

Tachov, panství. Popis zámku, panství a hospodářských zařízení s udáním jejich daňového zatížení pro zimu a léto. Soupis měšťanů, židů a poddaných s uvedením úročních platů. Soupis naturálních dávek a robot. Plat za povolení kácet dřevo pro svoji potřebu. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Na konci urbáře pečeť pod papírovou clonou podpis písaře Kryštofa Skuhrovského ze Skuhrova. Uveden soupis manských statků na tachovsku.
Literatura: 
Jindřich Vacek, Dva předbělohorské urbáře panství tachovského. Sborník vyšší Pedagogoské školy v Plzni, marxismus-leninismus a dějepis - zeměpis I, s. 3-38
Jindřich Vacek, Dominikální poddaní v lesních vsích tachovského panství. Sborník vyšší Pedagogoské školy v Plzni, marxismus-leninismus a dějepis - zeměpis I, s. 3-38I, s. 33-38
Gustav Hofmann, Privilegia poddanských obcí na tachovsku, MZK XVII, 1981, s.141
Jindřich Vacek, Skladba šlechtické stavovské společnosti Plzeňského kraje v pvní polovině 17. stol, MZK XIX, 1983, s. 97-98
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 169