Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
23.1.1657, přípisky 1773

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Anno 1657 den 23. Januar? Das Urbar? Des Ritter Guths Alten Teich, von punct zu punct abgeschriben und Wieder Eingetragen Worden Wie folget.
Obsah
Obsah / Regest: 

Starý Rybník, statek. Soupis poddaných a úročních platů. Činže, zaječí plat, císařská daň, naturální dávky a roboty.

Poznámka: 
Urbář byl zřízen pole starého urbáře po převzetí statku Kryštofem Friedrichem z Hertenberka 1.2.1657 dne 1.2.1657 byl ověřen pečetěmi, podpisy a veřejným notářem. Kniha obsahuje další zápisy o obnovování urbáře dalšími majiteli statku až do roku 1732.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 160