Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1772

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Wahrhafte Anzeugen über die von Stadtl Brennporitschere Inwohnere und übrigen Herrschaft Poritscher Unterthanen entrichtende Natural und Geldgiebigkeiten de Anno 1772 (titul podle elenchu pro sign. IV/6/2)
Obsah
Obsah / Regest: 

Spálené Poříčí, panství. Soupis gruntů poddaných a jejich peněžních daní, činží a dávek, robot a naturálních dávek.

Poznámka: 
Na konci každé složky ověřovací formule (opis).
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 159