Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1694-1822

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarij Uber die Herrschafft Schönbach
Obsah
Obsah / Regest: 

Luby, statek. Soupis poddaných a úročních platů, činže, naturální dávky, roboty. Za každou lokalitou dílní sumář, na fol. 165 celkový sumář. Popis statku. Požitky faráře. Na začátku knihy rejstřík.

Poznámka: 
Urbář pořídil z rozkazu Marie Polyxeny ovdovělé paní z Písnice, rozené hraběnky Hrzánové z Harasu, hejtman Andreas Franz Mänerle. V městečku v Lubanech byli 104 osedlí, nyní je jich 118 (fol. 45). Regule šedesáti držitelů statku Schönbch z roku 1798 (fol. 174 -176).
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 157