Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1641

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarium Be? der Herrschafft Plan so renovirt deß 1641 Jahrs.
Obsah
Obsah / Regest: 

Planá, panství. Popis zámku a ostatních panských objektů, popis režijního hospodářství. Soupis lokalit a poddaných s uvedením úročích platů, naturálních dávek a robot v tabelární podobě se součty. Na konci sumář jednotlivých vesnic, popis lesů a potoků.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 140