Jste zde

Urbář a pozemková kniha

Identifikátory

Datace
Datace: 
zápisy do roku 1723

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Kniha gruntowni do které se Wssechny Grunty Poddanych Lidi wpisugi, Tež komu Czo Platiti patržj, wsse wepsano se nagde, s pržipogenim Aurokůw, Tež Popsani Lydi poddanych Od Letha Panie 1659 až do Letha 1709
Obsah
Obsah / Regest: 

Měcholupy, statek. Pozemkoknižní zápisy, soupis poddaných a platů.