Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1623-1712

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbur aneb Registra Wssech a wsseligakych Duchoduw Panstwj Manetinskeho Sepsana a Obnowena Letha Panie M. DC. XXIII. Dwatcateho Tržetiho dne Měsyce Ledna.
Obsah
Obsah / Regest: 

Manětín, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Daně z mlýnů, podýmné. Naturální dávky, robota. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Druhou část knihy tvoří pukrechtní registra z let 1623 - 1712.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 121