Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
dle urbárního extraktu z r.1757

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Haubt-Urbarium bei der gräflich Trauttmannsdorfischen Fideicommiß Herrschaft Teinitz, samt incorporierten Guth Putzlitz, worinnen sammentliche Bauern, Challüpner und Haüsler nach denen dermahligen Numern mit allihren Steuerbahrer Realitaeten enthalten, woraus zugleich zuersehen, was ein jader Haus- Besitzer an denen Landesfürstlichen Steüern bis ad Annum 1772 inclusive sowohl, als auch an Geldl, verschiedenen Natural oder Getraydzinsen an die Obrigkeit berichtiget, und was Sie a 1. Januarii 1773 an gleich erwöhnten Zinßen noch ferners dann an ganz Jähriger Zug - und Hand Roboth der Obrigkeit zule?sten haben.
Obsah
Obsah / Regest: 

Horšovský Týn, panství. Soupis gruntů a držitelů. Úroční platy a roboty.

Poznámka: 
Na konci urbáře smlouva mezi Františkem Norbertem Trauttmansdorffem a rychtáři všech obcí panství a povinnosti poddaných platit dávky kostelu, faráři, učiteli, o další robotě při sklizni sena, o robotní povinnosti kovářů, o výsši peněžní náhrady za robotu, o robotě ve vrchnostenské flusárně, o povinnosti poddaných odebírat pivo z vrchnostenského pivovaru, o odběru soli. Uzavřeného odpisy a pečetěmi hraběte Trauttmansdorffa a rychtářů všech obcí panství Horšovský Týn.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 57