Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
přípisky z let 1665 - 1714

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Verneuertes Vrbarium…der Herrschafft Hauenstein..A. 1655…
Obsah
Obsah / Regest: 

Horní Hrad, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Naturální dávky. Vedeno tabulkově.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 51