Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1708

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarium des Ihro Excellae Hoch Gräfflich: Max Kollowratischen Gueths Deschenitz… aufgerichtet worden im Jahre 1708.
Obsah
Obsah / Regest: 

Dešenice, statek. Soupis a popis dominikálního a rustikálního majetku, poddanských platů a naturálních dávek.

Poznámka: 
V rámci dominikálního majetku přehled a popis dvorů, ovčínů, mlýnů, pil, rybníků a hospod. V popisu rustikální i dominikální půdy četné pomístní názvy.