Jste zde

Urbář a pozemková kniha

Identifikátory

Datace
Datace: 
1652

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Ordentliche Beschreibung der allhieischen zu gehörige Underthan Schuldiegkeiden Robotzinßungen Auch Kaufs Beschreibung. und Heyroths Brief und wie dan die Unterthan von Johr zu Johr Sich mehren Und Namen Hoben, So hierrinen zue Fünden. Gott geb mir Solche zu Regieren, nach deß ollmechtiegen Besöhen, Und Ihnen Verstandt, daß Sie ols dre?e Unterthan, Willieg, Ihre Schuldigkeith soll bringen Amen. Beschriben Anno tausent Sechßhundert Zwey Und Fünfzigen.
Obsah
Obsah / Regest: 

Málkovice, Něšov, vesnice. Soupis gruntů a poddaných podle lokalit s uvedením úročních platů. Seznam naturálních dávek a robot.

Poznámka: 
Většinu tvoří pozemková kniha 1654-1713 (zápisy kupních a svatebních smluv) a seznamy poddaných pro léta 1654 -1670. Přehled mezd a debutátů písaře, sládka a dalších zaměstnanců. Na začátku urbáře přitištěná pečeť a podpis majitele panství Jana Viléma z Podmokel.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 158