Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1690

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Geschichte Beschreibung der hochfürstlich Marggraf Badischen Statt, und Herrschafft Schlackenwert, auch derselben Einkünfteh und woher diese ihren eigentlichen Ursprung und Nahmen genomen, dann wieselbe von einem Herrn zum anderen gekomen.
Obsah
Obsah / Regest: 

Ostrov, panství. Popis panství. Soupis poddaných a úročních platů, činže z místa, Židů, plat z pastvin, sýra, mletí, předení, desátek. Naturální dávky a roboty. Tabulky o počtu poddaných v jednotlivých lokalitách. Přehled výnosů panství.

Poznámka: 
Dějiny panství Ostrov (fol. 2-3).
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 134