Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
přípisy do roku 1696

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Vrbarž Statku Mratinského W niemž se Znamena Czo Jjakych Robot, Platúw Stalych Swato-Jirzskeho, a Swato-Hawelskeho, tež Slepicz, a Wagecz Ročznie wychazeti ma, Obnoweny a Založeny Leta Panie Tisyzcyho Ssestistyho DewadesatyhoTržetiho dne 14. Decembris.
Obsah
Obsah / Regest: 

Mratín, statek. Soupis poddaných a úročních platů. Naturální dávky a roboty.

Poznámka: 
Urbář zřízen za rektora jesuitské koleje sv. Ignáce v Novém Městě Pražském Václava Šeligovského a prokurátora Vojtěcha.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 129